Afirmace

Co je afirmace?

Afirmace je takové pozitivní tvrzení, ujištění.

Afirmace se skládá většinou z jednoduchých pozitivních vět, které si máme opakovat v přítomném čase.

Afirmace nám napomáhají den dělat krásnější, pozitivní.

Jak funguje?

Například:

Ráno se probudíte, kouknete se do zrcadla, usmějete se na sebe a řeknete si:

„Dnes mám hezký den, dobře vypadám, mám se ráda, jsem s sebou spokojená.“

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že afirmace fungují. Doporučuji Vám sestavit si vlastní pozitivní afirmaci a můžete si ji říkat několikrát denně.

Formulujte si je v přítomném čase, ale říkejte si jen takové, kterým jste schopni opravdu věřit. Zkuste si je spojit s vizualizací, že si je představíte jako by byly již skutečné.

Uvidíte, že Váš den s afirmací bude hezčí, lidé kolem Vás se budou usmívat a to proto, že vyřazujete pozitivní energii. Pokud Vás napadne přes den negativní myšlenka, zkuste ji obrátit v pozitivní afirmaci.

Líbí se Vám afirmace uvedená na této stránce klidně ji můžete použít. Časem budu přidávat další afirmace.

Raduše

Chci se zbavit zaběhlých schémat, která v mém vědomí vytvářejí

tyto podmínky

pocit neopětované lásky, kritizování, odmítání

JSEM LÁSKA. CHCI MILOVAT A VÁŽIT SI SEBE. NA OSTATNÍ SE DÍVÁM

S LÁSKOU

Touha po lásce, touha po objetí

MILUJI A PŘIJÍMÁM SE. MILUJI A PŘIJÍMÁM LÁSKU

Pocit viny, vina si vždy žádá trest

LÁSKYPLNĚ SE ODPROŠŤUJI OD MINULOSTI. ONI MAJÍ VOLNOST A JÁ MÁM VOLNOST. VŠE V MÉM SRDCI JE V POŘÁDKU

Zatvrzelé odmítání zbavit se starých schémat

ODSTRAŇUJI Z MYSLI VŠE, CO NENÍ SPOJENO S LÁSKOU A RADOSTÍ. PŘECHÁZÍM Z MINULOSTI K NOVÝM, SVĚŽÍM A ŽIVOTODÁRNÝM PROŽITKŮM.

Odmítání změn. Strach z budoucnosti, pocit nejistoty

CHCI SE MĚNIT A ROZVÍJET. VYTVÁŘÍM NOVOU A BEZPEČNOU BUDOUCNOST.

Reprezentuji změny směru života a snadnost pohybu.

SNADNO PLYNU SE ZMĚNAMI. MŮJ ŽIVOT MÁ BOŽSKÉ VEDENÍ A JÁ JDU VŽDY TÍM NEJLEPŠÍM SMĚREM.

Neústupné ego a pýcha, nedostatečná přizpůsobivost, strach, neohebnost, zatvrzelost

ODPOUŠTĚNÍ, POCHOPENÍ, SOUCITĚNÍ. PŘIZPŮSOBUJI SE A PLYNU S ŽIVOTEM A VŠE JE V POŘÁDKU.

Pocit viny z minulosti, výčitky svědomí.

LÁSKYPLNĚ SI ODPOUŠTÍM. ZÍSKÁVÁM SVOBODU

Nepřizpůsobivost a pocit viny, kotníky vyjadřují schopnost přijímat radost

ZASLOUŽÍM SI RADOSTI ŽIVOTA. PŘIJÍMÁM VŠE PŘÍJEMNÉ, CO MI ŽIVOT NABÍZÍ.

Kritizování, nespokojenost, neúspěch, hanba, reakce malého dítěte

V MÉM ŽIVOTĚ SE DĚJÍ POUZE BOŽSKY ŘÍZENÉ AKCE. KAŽDÝ ZÁŽITEK PŘINÁŠÍ JEN DOBRO. DOSPÍVÁNÍ NENÍ PROBLÉM.

Varování, že se mysl má zaměřit na podstatu života, láska a radost.

NACHÁZÍM SE V CENTRU LÁSKY A RADOSTI ŽITÍ. PLYNU SE ŽIVOTEM. MÁ MYSL JE KLIDNÁ.

Úzkost, lpění na starých názorech, strach z uvolnění

SNADNO A PŘÍJEMNĚ SE ZBAVUJI STARÉHO A PŘIJÍMÁM VŠE NOVÉ VE SVÉM ŽIVOTĚ. MÁM POCIT JISTOTY.

Strach, potřeba ochrany, utíkání před pocity, nejistota, odmítání sebe sama, touha po naplnění.

JSEM V SOULADU SE SVÝMI POCITY. JSEM V BEZPEČÍ TAM, KDE JSEM. VYTVÁŘÍM SI VLASTNÍ JISTOTY. MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE.

Lpění, strach, nepřijaté představy

UVOLŇUJI SE A NECHÁVÁM SEBOU ŽIVOT VOLNĚ PROUDIT.

Reprezentuji ochranu

BEZPEČNĚ SE DÁL ROZVÍJÍM

Zaměření jen na sebe, ucpávání komunikačních kanálů

OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE A LÁSKYPLNĚ KOMUNIKUJI. JSEM V BEZPEČÍ, JSEM V POŘÁDKU

Strach, úzkost, usilování, spěch, nedůvěra v proces života.

OTVÍRÁM SVÉ SRDCE LÁSKYPLNÉ KOMUNIKACI. JSEM V BEZPEČÍ A V POŘÁDKU. JSEM NA NEKONEČNÉ CESTĚ VĚČNOSTI A MÁM SPOUSTU ČASU. KOMUNIKUJI SE SVÝM SRDCEM.

Strach z budoucnosti, neochota se pohnout.

JDU KUPŘEDU SE SEBEDŮVĚROU A RADOSTÍ, PROTOŽE VÍM, ŽE V MÉ BUDOUCNOSTI JE VŠE V POŘÁDKU.

Neuznávání vlastní hodnoty

MILUJI A VÁŽÍM SI SEBE.

Reprezentuji schopnost jasně vidět – minulost, přítomnost a budoucnost

DÍVÁM SE S LÁSKOU A RADOSTÍ. VYTVÁŘÍM SI ŽIVOT, NA JAKÝ JE RADOST POHLEDĚT.

Nepružné myšlení. Zatvrzelé a bolestné představy

MÉ MYŠLENKY PLYNOU VOLNĚ A SNADNO. Nové názory přijímám s lehkostí.

Přizpůsobivá opora života

ŽIVOT MĚ PODPORUJE.

Pocit nedostatečné podpory ze strany života. Nerozhodnost.

ŽIVOT PODPORUJE VŠECHNY MÉ MYŠLENKY, A PROTO MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE, A VŠE JE V POŘÁDKU.

Dlouhodobé emociální problémy. Zatvrzení srdce. Podléhání napětí a stresu.

RADOST, RADOST, RADOST. LÁSKYPLNĚ NECHÁVÁM RADOST PROUDIT SVOU MYSLÍ, TĚLEM A ZÁŽITKY.

Strach ze zbavování se všeho starého a nepotřebného

SNADNO A S LEHKOSTÍ SE ZBAVUJI VŠEHO STARÉHO A RADOSTNĚ VÍTÁM VŠE NOVÉ.

Stres. Pocit přílišné zátěže a napětí.

CÍTÍM SE KLIDNĚ A PŘÍJEMNĚ VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA. MÁM DOST SIL A SCHOPNOSTI.

Pocit přílišného přetěžování. Oběť. Překážky v životě. Nespokojenost.

JSEM HLAVNÍ SILOU A AUTORRITOU VE SVÉM ŽIVOTĚ. MOHU SE SVOBODNĚ PROJEVOVAT.

Reprezentuji oporu života

VÍM, ŽE ŽIVOT MNE VŽDY PODPORUJE.

Strach z nedostatku peněz. Nedostatečná finanční podpora.

DŮVĚŘUJI PROCESU ŽIVOTA. DOSTÁVÁ SE MI VŠEHO, CO POTŘEBUJI. JSEM V BEZPEČÍ

Nedostatečná emociální podpora. Pocit osamělosti. Útěk před láskou.

MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE. ŽIVOT MNE PODPORUJE A MILUJE.

Pocit viny. Uvíznutí v tom, co je vzadu. „Zbav mě břemene“

OPROŠŤUJI SE OD MINULOSTI. MOHU VOLNĚ KRÁČET KUPŘEDU S LÁSKOU V SRDCI.

Máš strach, že něco ztratím?

RADOSTNĚ A OCHOTNĚ SE UVOLŇUJI

Reprezentuji schopnost jasně vidět – minulost, přítomnost a budoucnost.

DÍVÁM SE S LÁSKOU A RADOSTÍ. VYTVÁŘÍM SI ŽIVOT, NA JAKÝ JE RADOST POHLEDĚT

 —————————————————————————————————————————

 

JE TI DOBŘE, UŽ TEĎ TI JE LÍP,

ALE TO CO TĚ ČEKÁ, O TOM SE TI ANI NESNILO.

ZLOBÍŠ SE ČÍM DÁL MÍŇ,

KONEČNĚ POZNÁVÁŠ, CO TO ZNAMENÁ ZŮSTAT V KLIDU, VE SVÉM STŘEDU, NAD VĚCÍ.

JSI SILNÁ, STATEČNÁ,

ZPOMALUJEŠ, VZNÁŠÍŠ SE.

MÁŠ POCIT, ŽE TĚ NĚCO NESE,

JE TO POCIT LÁSKY, KLIDU,

VĚDOMÍ, ŽE VŠE JE JAK MÁ BÝT.

LÁSKU DOSTÁVÁŠ I DÁVÁŠ,

MÁŠ POCIT, ŽE JE NEKONEČNÁ.

TVÁ INTUICE TĚ VEDE JAK MÁ.

POMÁHÁŠ, LÉČÍŠ,

LIDÉ KOLEM TEBE SE DOSTÁVAJÍ TAM, KDE JSI,

SKÁČU, TANČÍM, SMĚJI SE, RADUJI SE

A DÝCHÁM, JAK NEJVÍC MŮŽU.

VÍC DĚLAT NEMUSÍM.

JSEM SAMA SEBOU A POSLOUCHÁM SVÉ SRDCE.

MILUJI!!!

 

Afirmace – Louise L. Hay

V nekonečnosti života, v nichž se nacházím, je vše perfektní, celistvé a dokonalé, a přesto se život stále mění.

Není začátku a není konce, jsou jen neustále se opakující cykly podstaty a prožitků. Život není nikdy strnulý, statický nebo vyčerpaný, neboť každý okamžik je vždy nový a svěží.

Jsem v jednotě se Silou, jež mne stvořila a tato Síla mi dodává energii k vytváření vlastních životních podmínek.

S radosti poznávám, že mám sílu vlastní mysli, kterou využívám tak, jak chci. Každý okamžik života je novým začátkem na cestě od toho, co bylo.

Tento okamžik je pro mne novým začátkem právě tady a teď.

Vše v mém světě je v pořádku.

 

„Láska“ je pro mne pocit vděčnosti, jenž je tak silný, že mé srdce samou radostí až přetéká.

Láska se šíří všemi směry. Miluji.

 

Chci se vidět tak, jak mne vidí Vesmír – jako skvělou, dokonalou a vyrovnanou bytost. Pravda o mém bytí říká, že jsem skvělá, dokonalá a vyrovnaná bytost.

Teď už chci žít svůj život s tímto poznáním. Jsem v pravou dobu na pravém místě a jednám správně.

Vše v mém světě je v pořádku.