O mně

Dovolte, abych se představila,

jmenuji se Radka Oravová,

narodila jsem se ve znamení Vodnáře a pocházím z Ostravy. Mám ráda lidi a umím lidem naslouchat. Jsem duchovní terapeut, který se zajímá o lidskou duši, o bloky na duši, o léčení duše a těla. Jsem mistr Reiki a Shambally. Většina nemocí, které nás trápí jsou psychosomatické. Zajímám se o vše, co by mohlo lidem pomoci v rámci sebepoznání, pomáhám lidem najít cestu k uzdravení a snažím se jim předat své životní zkušenosti. Jsem takový poutník časem, kterého přitáhlo duchovno a esoterika. Na své pouti jsem našla odpovědi na své otázky, proč jsme vlastně tady na světě, jaké máme životní úkoly, proč si musíme plnit karmické úkoly a proč je láska lék na všechny bolístky světa. Když se vydáme správným směrem pak žijeme v lásce, harmonii a rovnováze, více se po nás nechce. To jen my sami si tvoříme překážky a necháme se ovládat druhými lidmi a ztrácíme tak svou svobodu, svobodnou vůli, svobodné rozhodování. Přitom každý jedinec je jedinečná osobnost.    A JEN MY SAMI JSME TVŮRCI SVÉHO ŽIVOTA.

Snažím se žít tak, abych užívala sílu slova ve jménu pravdy a lásky. Komunikuji s ostatními tak jasně, jak jen dovedu, nevytvářím si žádné domněnky a neberu si nic osobně.

Zajímám  se o léčení Reiki, Shamballou, Léčení skrz Vyšší já, léčení mandalou, řečí čísel – numerologii, tyrolským číselným kolem. Léčení provádím i na dálku. Příležitostně připravuji přednášky na téma: Sebepoznání a neb Kdo jsem a kam jdu, Láska, Co na mě prozradí mandala, Vítej na světě, človíčku.

Mám ráda květiny, které pěstuji na zahrádce, baví mě z nich aranžovat kytice, které rozdávám pro radost druhým lidem.

.img_0069

Ráda se toulám v lese, v přírodě, objímám stromy a čerpám z nich energii.

ja26 

Pokud cítíte potřebu se vypovídat a svěřit se svým trápením a nemáte zrovna komu, můžete mi napsat.

Vše, co mi sdělíte, bude uloženo u mě jako ve vrbě.

Nebo se můžeme setkat osobně či na Skype a probrat, vše co Vás tíží a s čím si nevíte rady, prostě jak se říká probrat život a najít společné řešení, kudy z bludného kruhu ven.

Telefon: +420 723934403

E-mail:  oravova@post.cz

WEB:     www.septanidovrby.cz

skype:   raduse@septanidovrby.cz

Moje oblíbené knihy, které doporučuji :

Miluj svůj život – Louise L. Hay

Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz

Kurzy a certifikáty:

REIKI – Komyo Kai Reiki 1. stupeň, USUI REIKI 1 stupeň, USUI REIKI rozšířený 1. stupeň, USUI REIKI 2. stupeň a USUI REIKI rozšířený 2. stupeň,   3. stupeň, 4. stupeň  Reiki Komyo Kai, Andělské Reiki 1 -3. stupeň, Kundaliní Reiki 1 – 3 stupeň, Imara Reiki 1, 2 a 3  stupeň

Shamballa 1024 – 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň s rozšířením, 4. stupeň – mistrovský

Shamballa 2002 – 2. mistrovský stupeň

Shamballa 3110, Shamballa 12D, Kristova Shamballa, Budhha Shamballa

Esoterická škola Martina Ospalíka

Léčení skrz vyšší já LSVJ – 14. stupeň

Boží energie Mahatmá, Boží světlo, MerKaBa

nanebevzatí mistři: Hilarion, Sananda, Saint Germain, Dwal Khul

Duchovní průvodci životem – nanebevzatí mistři a Achandělé

Cesta mandaly

Numerologie, Tarot, OSHO ZEN TAROT

Paliativní péče – komplexní péče, psychologický, sociální a duchovní aspekt

Paliativní péče – „Pohlaďme umírajícímu tvář“

Metoda validace podle Naomi Feil

Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi

Úvod do problematiky prevence bolesti zad pomáhajících profesí

Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost

Nové nařízení o ochraně osobních údajů

Úspěšné jednání s problémovými klienty

Základy krizové intervence

Specifika komunikace se seniory

Prevence syndromu vyhoření

Základy kinestetiky v praxi

Specifické přístupy a terapeutické metody při péči o klienta s demencí

Validace

Právo pro praxi – praxe opatrovnictví a svéprávnosti podle nového občanského zákoníku

Asertivita ve zdravotnictví a sociálních službách

Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany

Základní filozofie psychobiografického modelu péče Prof. E. Böhma

Příspěvek na péči

Česká alzheimerovská společnost, Praha
Práce se vzpomínkami

Slezská diakonie
Zvyšování kvality sociálních služeb

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Manažerské metody pro střední managment a pro pracovníky soc. služeb

Slezská univerzita v Opavě, vzdělávací centrum
Metody alternativní komunikace

Edlit s.r.o.
Komunikace s klientem

Edupol Olomouc
Alternativní a augmentativní komunikace

Proutek, Kadašová Řečice
Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 2

Dítě, rodič, prarodič, z.s.
– Základy krizové intervence
– Týmová práce a syndrom vyhoření
– Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích
– Umíte relaxovat?
– Řízení a zavádění změn v organizaci poskytující soc. služby
– Výcvik psychosociálních dovedností
– Komunikace v týmu a řešení složitých situací

Vzdělávací centrum Morava s.r.o., Ostrava
Zákon o sociálních službách – aktuality