KDYŽ ČÍSLA PROMLOUVAJÍ

Pokud chcete znát své životní číslo, vaši roční vibraci či devítileté vibrační cykly, stačí mi poslat vaše datum narození na adresu: raduse@septanidovrby.cz

ráda vám vše vypočítám a zašlu zpět na vaši adresu, viz služby.

Rok 2020 je pod vládou čísla 4 (součtem čísel 2+0+2+0 = 4)

Tento rok vnese jasno do hospodaření s financemi. Lidstvo bude postaveno do pozice, kdy bude muset přemýšlet, jak naložit s financemi a měnami. Společenství si budou chtít uhájit vlastní stabilitu a suverenitu. Dokáže to okolí akceptovat a adekvátně reagovat? Dojde ke zpřísnění pravidel. Lidé se budou muset naučit větší disciplíně. Neudělají to dobrovolně? Donutí je k tomu události. Příroda opět ukáže obě svoje tváře. Počet upozornění bude narůstat. tento rok by měla nastat snaha po větší stabilitě. Lidé budou muset spoléhat více na své schopnosti, dařit se bude podnikavým jedincům. Vše, co nebude mít pevné základy, zkrachuje a skončí. Skončí vztahy postavené na neupřímnosti a na rozdílných názorech. Budou se zavádět nové pořádky a nový systém. Hlavním tématem by se měla stát ekologie a vztah k přírodě i jejím cyklům. Lidé začnou bojovat více za svá práva. Objeví se lidé, kteří budou lačnit po majetku ostatních. vysílání pozitivní energie, spojení dobra, energetický kruh lásky a naděje se stanou nutností. Boj vyvolává strach a bolest, mír probudí harmonii a lásku. Lidé by se měli naučit upřít svůj zrak k nebi a neustále opakovat: Mír, Láska, Mír, Láska…

Číslo života získáte postupným sčítáním cifer z data vašeho narození. Numerologie pracuje s číslicemi od 1 do 9. Číslice 0 nemá v numerologii žádný význam. vzor: 14. 3. 1879

1+4+3+1+8+7+9 = 33 = 3 + 3 = 6 – číslo života

Co odhaluje jméno – písmena jména si převeďte na čísla. |nad jméno si zapisujte čísla souhlásek a pod jméno čísla samohlásek. Pythagorejská metoda převádění písmen na čísla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
  3 2   9 2     5 1 2     5
A L B E R T E I N S T E I N
1 5 5 9 5 9

Číslo projevunapovídá, jak se jevíte ostatním. Získáte ho součtem souhlásek.

3+2+9+2+5+1+2+5 = 29 = 2+9 = 11

Číslo srdce odhaluje vaše skryté pocity, získáte ho součtem samohlásek.

1+5+5+9+5+9 = 34 = 3 + 4 = 7

Číslo osudu ukazuje, jak se vypořádat se záležitostmi života. Získáte ho součtem čísla projevu a srdce.

11 + 7 = 18 = 1 + 8 = 9

Číslo směřováníje výrazem vašeho životního cíle a karmy. Získáte ho součtem čísel života a osudu.

6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6

Číslo života jedna je číslem jednoty, spojeným se Sluncem, symbolem života, a s mužským principem. Představuje osobnost s organizačními schopnostmi, vůdcovského typu. Lidé mající převahu čísel jedna jsou nositelé ideálů, rození vůdci, schopni své myšlenky realizovat. Cení si svobody, jsou nároční k sobě i jiným. Mohou postrádat toleranci a být agresivní.

Číslo projevutouha po osobním úspěchu. Nesnese průměrnost a vše, co dělá, musí mít ohlas. Jednička je citlivá na lichotky. Chce ovládat a řídit svůj osud, prosadit se a zůstat nezávislá.

Číslo srdce neoblomná sebedůvěra těchto lidí je skrytá za poněkud pasivním výrazem. Mají úžasný elán, sleduji neochvějně svůj cíl a jen zřídka od něčeho  upouštějí. Mohou však být upjatí a hluší k radám ostatních. V lásce berou city druhých jako samozřejmost. Měli by se sami více projevovat.

Číslo osudu lidem s číslem 1 je vedení bližší než následování, potřebují ovládat své okolí. Odmítají pracovat v podřízeném postavení a bývají přinejmenším vedoucí oddělení. Daří se jim v povolání, kde mohou uplatnit své tvořivé a umělecké vlohy. Doma mívají hlavní slovo. Nejšťastnější jsou ve velkých rodinách, kde udílejí příkazy mnoha lidem.

Číslo směřování – setba – start, individualita, samostatnost, příprava, podnikavost, touha, přání, aktivita, otec, muž, sport, boj, soutěž, egoismus, energie, nápad, začátky, nezávislost, průkopník, iniciátor, vůdce, odvaha.

Číslo života – dvě je číslem duality, spojeným s Měsícem a s ženským principem. Představuje vyrovnanost, diplomacii a přívětivost. Lidé s převažujícím číslem dvě jsou v přímé opozici číslu jedna. Někdy mají velké potíže převzít na sebe odpovědnost. Jsou stvořeni pro život ve dvou, pro práci v kolektivu. Dokážou svůj názor diplomaticky prosazovat.

Číslo projevu – touha po spojení nebo společenství. velký význam přikládá lásce a přátelství. Něha a laskavost. Dvojka touží po lásce, splynutí, po manželství.

Číslo srdce ačkoli se navenek mohou jevit značně sebevědomí, tito lidé bývají citliví a velmi zranitelní. Touží především po spolehlivých vztazích a dokážou pro ně udělat cokoli. Jsou vlídní, starostliví a ohleduplní, což z nich činí ideální léčitele. I když tuto schopnost nerozvinou, pouhá jejich přítomnost mívá uklidňující účinek.

Číslo osudu tito lidé působí chladným a soustředěným dojmem. Nejlépe jim vyhovuje zaměstnání, kde je třeba něco posuzovat. Jestliže někdo zkříží jejich plány, uzavřou se do své ulity a nijak věc nekomentují. Spory často vyhrávají díky své zarputilosti. Stejně postupují i v osobním životě. Ke svým blízkým někdy přistupují přehnaně ochranářsky a příliš lpějí na již rozpadlých vztazích.

Číslo směřování – sdílení – primární citové potřeby, zdraví – duševní, vyčkávání, domov, rodina, matka, žena, sdílení, podporování, kompromis, opozice, pasivita, reakce, měkkost, okolí, druzí, bezpečí, vnímavost, takt, diplomacie.

Číslo života – trojka je číslem rozmnožovacím, spojeným s Jupiterem, planetou expanze. Je součtem čísla jedna a dvě, mužského a ženského principu čili potomkem těchto čísel. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Představuje mnohostrannost a sexuální přitažlivost. Výborně komunikuje, proto bývá oblíbená a vyhledávaná. Někdy je povrchní.

Číslo projevu – touha projevovat se ve všech oblastech života. Nezávislost a radost ze života. Potřebuje činnost, která by ji dovolila povolit uzdu představivosti. Trojka touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními.

Číslo srdce – lidé s číslem 3 jsou věční optimisté, kteří neustále doufají v lepší buducnost. Je těžké nerušit jejich neochvějné přesvědčení, že život má smysl a cíl a že námaha se nakonec vyplatí. mají smysl pro humor a dokážou ostatním pozvednout náladu. Umějí svým partnerům a potomkům dodat odvahu, což z nich činí vyhledávané přátele.

Číslo osudu – lidé s číslem 3 jsou někdy přirovnávání k šaškům, kteří pohotově skrývají svá zklamání a bolesti pod maskou smíchu, nebo kohoutům kokrhajícím do světa své poselství. Touží po úspěchu a často ho dosahují. Přitahuje je kariéra ve veřejných službách, dokážou kolem sebe šířit spokojenost. V osobním životě se obávají polapení do osidel rodinného života.

Číslo směřování – tvorba – představy, záměr, konstruktivnost, plodnost, klíčení, tvůrčí vyjádření, radost, zábava, projevení se, rozhodnutí, následování, osobitost, potěšení, plánování, projekty, zájmy, oslava, smích.

Číslo života – čtyřka je číslem spravedlnosti, spojeným s Uranem. Je číslem, které přináší stabilitu a rovnováhu. Je spojována s neměnnými jevy jako čtyři roční období nebo čtyři světové strany. Málokdy bere na sebe iniciativu. Je solidní, vytrvalá, pracovitá. Někdy odmítá změny, chybí ji fantazie i tolerance.

Číslo projevu – touha po stabilitě a řádu. Pevné základy potřebné k uskutečnění plánů. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i ostatních. Čtyřka touží stavět, pevně a trvale.

Číslo srdce – tito lidé dávají přednost soukromí, protože pozornost ostatních je znervózňuje. Nejšťastnější jsou v kruhu rodiny, kde život běží v souladu se zažitým řádem. Jejich domov bývá uklidňující a přitažlivý. Ženy s číslem 4 jsou dokonalé hospodyňky, muži tíhnou ke kutilství. I když neodmítají přátelství, družnost je omezena jejich plachostí, často přebírají roli pouhých pozorovatelů života.

Číslo osudu – chcete-li svou kancelář uchovat v bezvadném chodu, vyhledejte jedince s číslem 4. Jsou pracovití, vynalézaví, vyhovuje jim postavení zaměstnance a jen málokdy tráví čas klábosením. Bývají také starostliví, i když mívají nechuť k vytváření trvalých vztahů. Někteří proto dávají před lidmi přednost domácím zvířatům, které mají menší sklon narušovat ustálenou rutinu.

Číslo směřování – práce – práce, zdraví – tělesné, každodennost a povinnosti, dům, bydlení, zázemí, stereotyp, cvičení, sex, praktičnost, nuda, zakořeněnost, stabilita, zakotvení, pouto, základna, detaily.

Číslo života – pětka je číslem spontánnosti, spojeným s Merkurem. Je číslem životnosti a bystrosti. Pět lidských smyslů, pět spojených bodů vytváří hvězdu nebo pentagram. Pětka zastupuje tři mužské principy a dva ženské, proto má ráda sexuální vzrušení. Miluje změnu a pestrost, ráda riskuje. Bývá vtipná, podnikavá. \někdy je nestálá a nespolehlivá.

Číslo projevu – touha po osobní svobodě. Miluje cestování a nové obzory. Vyhledává změnu. Pětka je houževnatá, touží žít svobodně a vyhýbá se všednosti a rutině.

Číslo srdce – tito lidé se zabývají mnoha různými obory, ale chybí jim disciplína, takže raději studují v soukromí. Třebaže v milostném životě jsou nestálí, mají mnoho přátel a známých a jejich domov se stává místem setkání stejně smýšlejících lidí. Uspokojení jim přináší neustálá výměna myšlenek a názorů s ostatními.

Číslo osudu – Tito všestranní a přizpůsobiví lidé se mohou pustit téměř do všeho. Vyhovuje jim proměnlivé zaměstnání, zejména obnáší-li komunikaci s veřejností. V osobním životě často dávají přednost svobodě před vážnou známostí. Někteří mají nutkání cestovat a nakonec se usazují v místě daleko od svého rodiště.

Číslo směřování – svoboda– vytváření prostoru, svoboda, změna, osvobození od pout, zvednutí kotvy, hledání cesty, expanze možností, cestování, nevšednost, dobrodružství, rozšíření hranic, pružnost, zpřítomnění.

Číslo života šestka je číslem harmonie, spojeným s Venuší. Šestka je číslem stvoření (Bůh stvořil zemi za šest dní) a sexuálního spojení. Je typickým ženským číslem s vyjadřujícími vztahy 2×3 a 1+2+3. Představuje pečovatelský přístup ženy, jistotu, vytrvalost a stálost. Všechny aspekty mateřství. Někdy má pocit, že ví všechno nejlépe.

Číslo projevu – touha po klidu a souladu. Šestka se vyhýbá napětí a konfliktům, přesto má duši prostředníka. Přijímá zodpovědnost a má umělecké sklony. Přisuzuje velký význam životu ve dvou a rodině vůbec. Má ráda umění, touží po vyrovnaném a šťastném citovém životě.

Číslo srdce – Lidé s číslem 6obvykle vyžadují mnoho chvály a uznání a dělají vše pro to, aby byly zasloužené. Pečují o blaho ostatních, jsou dobrými rodiči a partnery v manželství, ale ve své činnosti se neomezují jen na rodinu. Mnozí mají umělecký talent a vyžívají se v tvořivých domácích pracích.

Číslo osudu – Mnoho lidí s číslem 6 pracuje v ošetřovatelských profesích, jako kadeřníci nebo v divadle. Často si vydělávají tím, že ostatním dělají radost. S penězi si počínají obratně a dokážou jich shromáždit velké množství. Jestliže založí vlastní firmu, mívají úspěch. V osobním životě jsou netolerantní a bez rozpaků ukončí vztah, ve kterém není něco v pořádku.

Číslo směřování – láska – potřeba milovat a být milován, zrcadlit se v druhých, odezva, projekce a reflexe, pohoda harmonie, soulad, krása, obdiv, přitažlivost, dopřávat si, blahobyt, partnerství.

Číslo života – sedmička je číslem magickým, spojeným s Neptunem. Za šest dní stvořil Bůh zemi  a sedmý den odpočíval, tak vznikl sedmidenní týden. Sedm barev má duha, je sedm sloupů moudrosti a sedm divů světa. Představuje přemýšlivou osobnost, která bývá často uzavřená a má problém se vřadit do společnosti. Sedmičky jsou snílkové a někdy mohou ztratit kontakt s realitou.

Číslo projevu – touha po vnitřním životě. Je to rozjímání a rozum. Latentní nebo skutečné sobectví. Citová zdrženlivost. Tradicionalismus. Sedmička může žít v určitém osamění, často se jeví jako uzavřená a odtažitá. Touží po bohatém vnitřním životě a vývoji.

Číslo srdce – číslo 7 značí tajemné a před společností ukryté jedince, kteří o samotě směřují za osvícením. Bývají považováni za podivíny, bádají nad smyslem života a k jejich vášním patří hudba a četba. Jen málokdy navazují milostné vztahy. jestliže se o to pokusí, končí známost obvykle rozchodem.

Číslo osudu – Tito lidé o lepším světě jen nesní, ale jsou také připraveni o něj usilovat. Věří, že lidé by si měli pomoci především sami, což z nich činí vynikající učitelé. Při práci se sociálně slabými nebo tělesně postiženými postupují překvapivě otevřeně  prakticky. Pokud partneři příliš nezasahují do jejich soukromí, bývají vztahy s nimi uspokojivé.

Číslo směřování – disciplína – sebeomezení, řád, askeze, odmítnutí, překonávat překážky, zocelit se, být pevný, přísný, tvrdý. Samota, karma, chránit se, bariéra mezi já a okolím, spirituální pomoc, hledání smyslu, introspekce. Filozofie: zodpovědnost.

Číslo života – osmička je číslem materialistickým, spojeným se Saturnem. Je dvojnásobkem čísla čtyři. Osmička je číslem nekonečna a také bránou do příštího života. Lidé s převahou čísla osm jsou velmi pracovití a vytrvalí. Za svým cílem jdou nekompromisně. Kladou důraz na společenské postavení, dokážou ovládat své emoce.

Číslo projevu – touha uplatnit se po stránce hmotné nebo se věnovat plodné, rozumné a pokud možno neobvyklé činnosti. Osmička dokáže uspět, má dar přesvědčit ty, které potřebuje pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů.

Číslo srdce – těmto lidem poskytuje největší uspokojení úspěch a bohatství. Dostanou se do nesnází, neustále si na něco stěžují. Líbí se jim role hlavy domácnosti, za každých okolností jsou mimořádně spolehliví. měli by se naučit, jak se uvolnit a zabavit, nebo ve vyšším věku budou rozmrzelí.

Číslo osudu – číslo 8 značí činorodé jedince, organizátory velkých podniků, schopné politiky a pracovníky místní správy. Tito lidé potřebuji ovlivňovat své prostředí a tvrdě pracují, aby se udrželi na vrcholu, někdy na úkor rodinných vztahů. K chybám ostatních by měli přistupovat s větším pochopením, jinak jim ve vyšším věku hrozí osamělost a odcizení.

Číslo směřování – sklizeň– sklizeň plodů, dosažení, úspěch, realizace, zakončení, vyřešení, naplnění, u cíle, citové nebo hmotné obohacení, peníze, obchodování, organizace, prosperita, ctižádost, hojnost, úroda.

Číslo života – devítka je číslem naplnění, spojeným s Marsem. Je výsledkem násobení čísel 3×3. Je to velmi silné číslo a představuje úspěch. Bývá spojován s těhotenstvím, které trvá devět měsíců. Je číslem iniciace – přechodu z nižšího stupně do vyššího. Lidé s převahou čísla 9 jsou zpravidla úspěšní. mají talent, tvořivé nápady. O svých schopnostech vědí. Milují obdiv.

Číslo projevu – touha po uskutečnění ideálů. Pro velkou věc se dokáže obětovat. Hledá dobrodružství, obrazně i ve skutečnosti. devítka touží naplnit svůj ideál a být ostatním užitečná.

Číslo srdce – zruční lidé s podnikavou myslí, kteří se zajímají o mechanickou stránku fungování věcí. S oblibou všechno rozebírají, přičemž si počínají velmi obratně. Vyplatí se zavolat je v případě jakékoli poruchy. Sklon příliš hloubat nad vztahy jim přináší potíže v osobním životě, protože na partnerech vidí jen chyby. Jen stěží ovládají svůj neklid.

Číslo osudu – lidé s číslem 9 mají organizační talent a obvykle najdou nejrychlejší řešení problému. Na pomalé jednání ostatních reagují netrpělivostí a kritickými poznámkami. Mají rádi změny a různorodost, chtějí vyzkoušet vše, co život nabízí. Když někdo získá jejich náklonost, může se na ně spolehnout i v těch nejtěžších časech.

Číslo směřování – celistvost – odpočinek, únava, slabost fyzická, málo energie, očista, zbavit se něčeho, odevzdání, odchod, rekapitulace, konec cyklu a příprava na nový, sjednocení, úklid, transcendence, vděčnost, bůh, odpuštění.

Číslo života jedenáct je číslo intuice, číslem mistrovským. Je číslem opravdové síly, duševní i tělesné. Lidé s 11 někdy nevědí, zda raději rozhodují, nebo nechají rozhodovat za sebe. Číslo 11 lze redukovat na číslo 2 (1+1), ale pozitivní rysy čísla 2 jsou silnější.

Číslo projevu touha prosazovat originální, výjimečné plány

Číslo srdce lidé s číslem 11 žijí podle zásad i v případě, kdy jim to působí těžkosti. Vnitřní přesvědčení, že jejich poslání je vnést do světa řád, je stále nutí za něco bojovat. Ovládají je nutkání, často nerozumějí sami sobě a jsou schopni opustit domov a rodinu. Přesto plně důvěřují svým schopnostem

Číslo osudu vlivní a tvořiví lidé, mnozí z nich nacházejí uplatnění ve sdělovacích prostředcích. Mívají potřebu předat lidem poselství a nejlépe jim vyhovuje práce v oblasti módy, filmu, v televizi nebo v nějakém vydavatelství. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.

Číslo směřování – síla – moc, síla, elán, odvaha, projev, inspirace, rozhodnost, obdiv, úcta, ustrašenost, idealismus, zásady, věrnost, vliv, tvořivost, vemlouvavost, přesvědčení, víra, podpora, fanatismus, nadřazenost, pragmatismus, chápavost, reformy.